Αλμύρα Studios, Κιόνια Τήνος, Κυκλάδες

12 Νησαία

12 Νησαία